About us

บริษัท เอ พี เฟิร์ซท

เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้เริ่มก่อตั้งห้างหุ้นส่วน เอ พี เฟิร์ซท ขึ้น โดยเราได้ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนผู้นำเข้าวัตถุดิบและส่วนผสมในอาหารหลายประเภท เพื่อให้บริการผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและอาหารเสริมภายใต้ราชอาณาจักรไทย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ

    ในปี พ.ศ.2556 ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราได้มีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารเข้ามาจากหลากหลายประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิตในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย